Hebt u al het nodige gedaan om uw belastingvoordeel voor 2016 te optimaliseren?

02J37318

In België bedraagt het gemiddelde pensioen op dit ogenblik 1130,50 EUR per maand voor loontrekkenden en 814 EUR voor zelfstandigen. Om uw huidige levensstandaard te kunnen behouden, is het dus sterk aangeraden om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen, via een verzekering van de 3e pijler, dat wil zeggen pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Wat zijn de voordelen?

Dankzij een aanvullend pensioen geniet u:

  • een onmiddellijk fiscaal voordeel: 30 % van de gestorte premies;
  • een volledige bescherming van uw netto-premie;
  • een gewaarborgde basisinterestvoet;
  • een sneeuwbaleffect (dat het kapitaal laat renderen);
  • de mogelijkheid om de stortingen te spreiden;
  • een voordelige fiscale belasting afgehouden op uw 60ste verjaardag (onder wettelijke voorwaarden);
  • en in pensioensparen, de vrijstelling van de premietaks van 2 %.

Pensioensparen

Stort vóór 31 december 940 EUR in uw contract pensioensparen en geniet een fiscale vermindering van 282 EUR in 2016*!

Wie kan dit voordeel genieten?

  • Alle belastingplichtigen van 18 tot 64 jaar die een belastbaar inkomen hebben.
  • Koppels (wettelijk samenwonenden of gehuwden) kunnen dus een fiscaal voordeel genieten tot 2 x 282 = 564 EUR.

Langetermijnsparen

Spaar het maximum vrij te stellen bedrag van 2260 EUR (afhankelijk van uw beroepsinkomsten) om een fiscaal voordeel van 678 EUR in 2016* te genieten*.

Kunt u dit voordeel genieten?

Ja, als er nog plaats is in uw fiscale korf. Meestal is deze al vol als u een hypothecaire lening hebt lopen. Maar als u geen hypothecaire lening hebt of u hebt deze al afbetaald, dan is de kans groot dat er (opnieuw) ruimte is voor uw fiscaal voordeel langetermijnsparen.

Vóór 31 december…

… moeten we samen uw situatie eens onder de loep nemen en de oplossing bepalen die het best beantwoordt aan uw behoeften!

Scroll naar boven